OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

COOKIES

Následující informace se týkají používání souborů cookies a s tím souvisejícího zpracování osobních údajů návštěvníků (dále jednotlivě jen ,,Návštěvník”) webových stránek www.ozeta.cz (dále jen ,,webové stránky”), které provozuje společnost OTTOBERG s.r.o. se sídlem Jánská 452/7, 602 00 Brno - město, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 42445 vedená Krajským soudem v Brně, IČ: 26307120 (dále jen ,,Provozovatel”). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon”), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen ,,Nařízení”).